Tunnel House – שני בתי עץ ביוסטון טקסס אשר שימשו כחללי תערוכות ולימוד אמנות במשך 30 שנה.

שני בתי עץ ביוסטון טקסס אשר שימשו כחללי תערוכות ולימוד אמנות במשך 30 שנה. עמדו לפני הריסה לקראת פרוייקט נדלני.
הבתים ששוכנים זה לצד זה שימשו פלטפורמה לאמנים דן האבל ודין רוק שיצרו מיצג אמנותי ארכיטקטוני מקסים.

אם תרצו לראות את היצירה – לא תוכלו, הבתים כבר נהרסו… וזהו טיבה של אמנות רחוב.
טוב נשארו קצת תמונות של הפרוייקט המטורף והכייפי הזה.

קורות עץ, היוצרים בפתח המנהרה

קורות עץ, כניסה למנהרה

מנהרת לוחות העץ משמשת כמעבר בין שני רחובות.

האמנים יצרו מנהרה שעשויה מלוחות עץ (משומשים כמובן). שתחילתה בפתח רחב שממוקם בחזית המערבית של בית העץ, המנהרה עוברת דרך המבנה, הרדיוס שלה הולך וקטן עד לפתח צר שנראה כקרע בלוחות העץ של החזית המזרחית של הבית.

קורות עץ, פתח המנהרה
בניה בעץ, עוברים ושבים
בניה בעץ, יציאה מהפתח הצר
מנהרת העץ מסתיימת בפתח יציאה צר שבוקע מחיפוי עץ המקורי של המבנה.

 

צרו קשר למידע נוסף